تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۸۹ | 19:45 | نویسنده : عیسی رجبی
مجلس طرح تدوين و تنقيح قوانين را اصلاح کرد

مجلس شورای اسلامی، طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کرد.

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه ۲۵ خرداد به بررسی طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور که از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شده بود، پرداختند و ایرادات مورد نظر شورای نگهبان را اصلاح کردند.

براساس اصلاح صورت گرفته، یکی از وظایف معاونت در امور تنقیح، ویراستاری مصوبات مجلس و کمیسیونها قبل از تصویب نهایی بدون تغییر در مراد مقنن برابر آئین نامه داخلی مجلس خواهد بود.

همچنین با تصویب نمایندگان، شناسه گذاری (کدگذاری) قوانین و اصلاح فصول و شماره مواد آن بدون تغییر در متن آن بعد از اقدامات تنقیحی یکی دیگر از وظایف معاونت در امور تنقیح است.

با تصمیم مجلس، در انتهای پاراگراف اول ماده (4)، جمله «این استعلام مانع طی مراحل تصویب طرحها و لوایح نخواهد شد» اضافه می شود.

در ماده 4 آمده بود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای عالی استانها قبل از تقدیم طرح یا لایحه به مجلس از معاونت استعلام می نمایند.

همچنین با اصلاح صورت گرفته بند (6) ماده (8) حذف شد.